பாட்டுப் போட்டி

அன்புடைய எஸ்ஆர்எம் இராமாபுர வளாக மாணவர்களே!!! நம் பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதி விழாவை  முன்னிட்டு 8.12.2021 அன்று பாட்டுப் போட்டியில்   பாரதியார் பாடல்கள் மற்றும் தேச பக்தி பாடல்கள், என்ற தலைப்பில்  நடக்க உள்ள (Singing competition) போட்டிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்  தங்கள் பெயரை முன் பதிவு செய்து உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி சான்றிதழை அள்ளிச் செல்லுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம் பாரதியை அறிவோம்: பண்பால்  உயர்வோம்  (பங்கேற்போர் அனைவருக்கும் மின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்) பதிவிற்கு

ஓவியப் போட்டி

அன்புடைய எஸ்ஆர்எம் இராமாபுர வளாக மாணவர்களே!!! நம் பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதி விழாவை  முன்னிட்டு 6.12.221 அன்று ஓவியப் போட்டியில்  என் தேசம் என் பார்வை, என்ற தலைப்பில்  நடக்க உள்ள (drawing competition) போட்டிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்  தங்கள் பெயரை முன் பதிவு செய்து உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி சான்றிதழை அள்ளிச் செல்லுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம்  பாரதியை அறிவோம்: பண்பால்  உயர்வோம்  (பங்கேற்போர் அனைவருக்கும் மின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்) பதிவிற்கு

Signing an MOU with ‘Lavender Literary Club, Kanyakumari’

SRM Institute of Science and Technology, Ramapuram Department of English and Other Foreign Languages EFL DEPT MOU SIGNING CEREMONY 29 NOVEMBER 2021 DEPARTMENT EVENTS PORTAL WEBSITE REPORT The Department of English and other Foreign Languages, SRM Institute of Science and Technology, Ramapuram has successfully taken a giant leap ahead by signing an MOU with ‘Lavender…

International Webinar Series

Department of Information Technology  organizes  International Webinar Series  Event Resource Person(s)Topic, Date and Timing International Webinar Series1. Dr.Bahman Javadi, Associate Professor in Computer Science, Western Sydney University, Australia.Topic: Cloud Computing 03.11.2021, 9.30am – 11.00am 2. Dr.Jayashri Ravishankar, Associate Professor, University of New South Wales, AustraliaTopic: Teaching Pedagogies for 21st Century 10.12.2021, 10.30am – 12.00 noon…

Industrial Application of Sensors

SRM Institute of Science & Technology                    Faculty of Engineering & Technology Ramapuram Campus Electronics and Communication Engineering & Electronics and Computer Engineering Title: Industrial Application of Sensors Date: 27.08.2021 Annexure 3:  GREETINGS from EKE and ECE Department, SRMIST,Ramapuram  It gives us immense pleasure to welcome you all to the “Webinar on Industrial  Application of…

E-Poster Competition

Greetings  Association of Chemistry Teachers (ACT) Mumbai, in association with SRMIST, Ramapuram Campus Invites you to participate in the E-Poster Competition Topics 1) Sustainable Chemistry for Green World 2) Carbon Capture and Storage Event Date: 03-12-2021 Time: 4:00 to 6:00pm Participants: U.G, P.G students and Research Scholars Register for Free Winners will get Merit Certificate and…